THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Võ Thị Trưng - Quảng Nam

Họ và Tên: Võ Thị Trưng

Ngày tháng năm sinh: 01/06/1988

Địa chỉ: Tam Đàn - Phú Ninh - Quảng Nam

Loại bệnh: Sỏi Thận

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại