THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Trịnh Anh Khôi - Nghệ An

Họ và Tên: Trịnh Anh Khôi

Ngày tháng năm sinh: 06/05/2017

Địa chỉ: Ấp 1, Trịnh Phú, Kế Sách, Sóc Trăng

Loại bệnh: Tim bẩm sinh 

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại