THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Văn Thiện - Quảng Bình

Họ và Tên: Nguyễn Văn Thiện

Ngày tháng năm sinh: 03/07/2006

Địa chỉ: xã Quảng Lộc - huyện Quảng Trạch- tỉnh Quảng Bình

Loại bệnh: Hội chứng Brugada

TNV xác minh: Nguyễn Văn Lam

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại