THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Trường - Huế

Họ và Tên: Nguyễn Trường

Ngày tháng năm sinh: 17/02/2001

Địa chỉ: tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Loại bệnh: thalassimia

TNV xác minh: Ngô Thị Anh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại