THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Trần Chinh - Quảng Nam

Họ và Tên: Nguyễn Trần Chinh

Ngày tháng năm sinh: 10/5/2002

Địa chỉ: Thôn Hạ Nông Động, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

Loại bệnh: hở van 2 lá - suy tim độ 2

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại