THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Quảng Nam

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày tháng năm sinh: 8/4/2006

Địa chỉ: Thôn 1 Xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Loại bệnh: Trụy tim.

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại