THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Thị Lộc - Hà Tĩnh

Họ và Tên: Nguyễn Thị Lộc

Ngày tháng năm sinh: 08/10/1977

Địa chỉ: Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Loại bệnh: xuất huyết giảm tiểu cầu

TNV xác minh: Bùi Hữu Khánh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại