THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Thị Kim Quế - Hà Tĩnh

Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Quế

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1970

Địa chỉ: Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Loại bệnh: Phình và tách động mạch chủ

TNV xác minh: Bùi Hữu Khánh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại