THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Thị Hòe - Hà Tĩnh

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hòe

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1956

Địa chỉ: Đại Châu, Đức Châu, Đức Thọ,Hà Tĩnh

Loại bệnh: Ung thư phụ khoa

TNV xác minh: Bùi Hữu Khánh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại