THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Thị Hoà - Nghệ An

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hoà

Ngày tháng năm sinh: 1973

Địa chỉ: Xóm 9 - Xã Nhân Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Loại bệnh: Ung thư đại tràng

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại