THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Sỹ Tú - Nghệ An

Họ và Tên: Nguyễn Sỹ Tú

Ngày tháng năm sinh: 2002

Địa chỉ: Xóm 9 - Xã Nhân Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Loại bệnh: Tim bẩm sinh

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại