THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Quỳnh Anh - Hà Tĩnh

Họ và Tên: Nguyễn Quỳnh Anh

Ngày tháng năm sinh: 03/10/2015

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Loại bệnh: Trẻ tàn tật bị bệnh tim bẩm sinh cần mổ

TNV xác minh: Nguyễn Đình Phú

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại