THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Phước Cẩm - Quảng Nam

Họ và Tên: Nguyễn Phước Cẩm

Ngày tháng năm sinh: 10/6/1978

Địa chỉ: thôn Đại An, xã Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam

Loại bệnh: hư một quả thận , quả còn lại bị ứ mủ, bong huyết.

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại