THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Nguyễn Hải Ánh - Nghệ An

Họ và Tên: Nguyễn Hải Ánh

Ngày tháng năm sinh: 23/7/2017

Địa chỉ: Xóm Lĩnh Sơn, Đức Thành, Yên Thành, Nghệ AN

Loại bệnh: Tim bẩm sinh phức tạp

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại