THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Lữ Thị Huệ - Nghệ An

Họ và Tên: Lữ Thị Huệ

Ngày tháng năm sinh: 06/09/1962

Địa chỉ: Kẻ Nính, xã Châu Hạnh huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Loại bệnh: U tủy ngực/ Thoát vị đĩa đệm/Đái tháo đường

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại