THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Lê Văn Ngọc - Quảng Nam

Họ và Tên: Lê Văn Ngọc

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1954

Địa chỉ: Thôn Đông Tác - Bình Nam - Quảng Nam

Loại bệnh: suy thận cấp độ 2

TNV xác minh: Nguyễn Xuân Lộc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại