THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Lê Thị Lan - Quảng Nam

Họ và Tên: Lê Thị Lan

Ngày tháng năm sinh: 1967

Địa chỉ: Tổ 10 thị trấn Hà Lam , Thăng Bình ,Quảng Nam

Loại bệnh: Suy tim + Sỏi Thận

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại