THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Đỗ Văn Bi - Đak Lak

Họ và Tên: Đỗ Văn Bi

Ngày tháng năm sinh: 5/9/1969

Địa chỉ: thôn 3, Hòa Tiến, KrongPac, Dak Lak

Loại bệnh: suy thận mãn giai đoạn cuối+động kinh

TNV xác minh: Nguyễn Thư

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại