THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Đinh Lê Anh Thư - Quảng Nam

Họ và Tên: Đinh Lê Anh Thư

Ngày tháng năm sinh: 1/11/2014

Địa chỉ: Tổ 11 - Khối Thanh Tây - Phường Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam

Loại bệnh: Tim bẩm sinh 

TNV xác minh: Phan Xuân Phúc

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại