THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Đinh Gia Huy - Quảng Bình

Họ và Tên: Đinh Gia Huy

Ngày tháng năm sinh: 01/01/2012

Địa chỉ: Thôn Tân Bình - xã Hóa Hợp - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

Loại bệnh: Tan máu bẩm sinh

TNV xác minh: Nguyễn Văn Lam

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại