THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Đặng Thuỳ Chi - Nghệ An

Họ và Tên: Đặng Thuỳ Chi

Ngày tháng năm sinh: 22/7/2016

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Liên Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Loại bệnh: Tim thông sàn nhĩ thất toàn phần

TNV xác minh: Cao Vũ Mạnh

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại