THỰC

TRẠNG

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Chu Thị Ca - Hà Tĩnh

Họ và Tên: Chu Thị Ca

Ngày tháng năm sinh:10/10/1965

Địa chỉ: Thôn 4, Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Loại bệnh: Suy tim độ 3

TNV xác minh: Nguyễn Đình Phú

Tình trạng hồ sơ: Đã thẩm định và chờ phê duyệt

quay lại