Foodbank Vietnam

cuộc chiến chống đói và lãng phí

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào.

Trở thành Tình nguyện viên của Foodbank ngay hôm nay


Chúng tôi luôn cần bạn

Foodbank hoạt động dựa trên đội ngũ nhân viên có thu nhập. Tuy vậy chúng tôi luôn cần các TNV để giúp đỡ nhiều công việc khác nhau.


TNV tại FoodBank Việt Nam có nghĩa là bạn sẽ đóng góp công sức của mình cho những điều ý nghĩa, tìm thấy và phát triển các kỹ năng cần thiết cho bản thân, gặp ghỡ, giao lưu và phát triển mối quan hệ với các TNV cũ và mới; giúp FoodBank phân phối thực phẩm và thức ăn cho 50.000 bữa ăn mỗi ngày.


Các hoạt động bao gồm chọn và đóng gói các gói hàng thực phẩm, các nhiệm vụ chung khác tại khu thực phẩm của FoodBank.


TNV cũng hỗ trợ tại văn phòng và các công việc hành chính của FoodBank, lần lượt sẽ nhận được những kinh nghiệm quý báu từ đào tạo tại hệ thống.


FoodBank Việt Nam cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và hạnh phúc; luôn tìm kiếm TNV để giúp chúng tôi đương đầu với nhu cầu thức ăn và sự lãng phí thực phẩm ngày càng tăng.


Nếu bạn muốn trở thành TNV tại FoodBank, vui lòng truy cập vào trang đăng ký giành cho TNV theo đường link bên dưới.

⇒ https://tinyurl.com/Tuyen-TNV-Foodbankvietnam