Foodbank Vietnam

cuộc chiến chống đói và lãng phí

Câu chuyện đi ngủ với bụng đói, hay cả ngày phải ăn những thứ không phải thức ăn hay không đủ chất dinh dưỡng tối thiểu dường như không phải là câu chuyện lạ lùng của riêng một ai hay một đối tượng nào."Bữa ăn nghĩa tình" ra đời như thế nào?

Trong cuộc sống, còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa hay những số phận kém may mắn đang được bảo trợ tại các trung tâm, mái ấm, nhà mở đang cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Và với mong muốn mang đến những bữa ăn đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh khó khăn ấy, Dự án Ngân hàng thực phẩm - Foodbank Việt Nam cho ra mắt chuỗi hoạt động "Bữa ăn nghĩa tình".

"Bữa ăn nghĩa tình" sẽ thường xuyên tổ chức hỗ trợ thịt heo, gạo, thực phẩm và tổ chức nấu ăn liên tục tại các trung tâm, mái ấm, nhà mở, bệnh viện và phối hợp, đồng hành với các mô hình kinh doanh vì cộng đồng.


Đồng hành cùng "Bữa ăn nghĩa tình":


- Ủng hộ thực phẩm:
+ Đóng góp thực phẩm dư thừa/ tồn kho thường xuyên
+ Chương trình hợp tác cung cấp và sản xuất


- Hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác:
+ Ủng hộ quỹ thường xuyên và không thường xuyên
+ Tài trợ trang thiết bị và dịch vụ liên quan


- Hỗ trợ truyền thông quảng bá/ bảo trợ truyền thông

- Tình nguyện viên
+ Hỗ trợ tại kho và các hoạt động nấu ăn và phân phối suất ăn
+ Hỗ trợ tại văn phòng (có chuyên môn và không chuyên môn)
+ Chuyên viên chuyên môn cho các chương trình đặc biệt


Những "Bữa ăn nghĩa tình" đã diễn ra":

- Bữa ăn nghĩa tình Số 01

- Bữa ăn nghĩa tình Số 02 và Số 03

- Bữa ăn nghĩa tình Số 04

- Bữa ăn nghĩa tình Số 05

- Bữa ăn nghĩa tình Số 06

- Bữa ăn nghĩa tình Số 07

- Bữa ăn nghĩa tình Số 08