Tin hoạt động

Foodbank Vietnam

Foodbank Việt Nam và sứ mệnh chống lãng phí thực phẩm

16/10/2019 | 0 Bình luận


Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) ra đời vào tháng 01/2018 mang sứ mệnh chống lãng phí thực phẩm và giải quyết nạn đói ở Việt Nam. Sau gần 2 năm hoạt động, Foodbank Việt Nam đang từng bước thực hiện thành công sứ mệnh của mình.Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) ra đời vào tháng 01/2018 mang sứ mệnh chống lãng phí thực...

Xem thêm →