Tin hoạt động

Foodbank Vietnam

Trung Quốc có thể sẽ thiếu khoảng 130 triệu tấn lương thực trong 5 năm tới

07/10/2020 | 0 Bình luận


Trung Quốc đang cố gắng duy trì sản lượng và diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho gần 1,4 tỷ dân.Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, vụ Hè Thu năm nay nước này đang được mùa, do vậy sản lượng lương thực trong cả năm 2020 của Trung Quốc có thể đạt mức 650 triệu tấn năm thứ 6 liên tiếp.Tính...

Xem thêm →

Foodbank Việt Nam và sứ mệnh chống lãng phí thực phẩm

16/10/2019 | 0 Bình luận


Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) ra đời vào tháng 01/2018 mang sứ mệnh chống lãng phí thực phẩm và giải quyết nạn đói ở Việt Nam. Sau gần 2 năm hoạt động, Foodbank Việt Nam đang từng bước thực hiện thành công sứ mệnh của mình.Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) ra đời vào tháng 01/2018 mang sứ mệnh chống lãng phí thực...

Xem thêm →