Tin hoạt động

Foodbank Vietnam

Ngân hàng thực phẩm Foodbank - Tổ chức phòng chống lãng phí thực phẩm

09/01/2020 | 0 Bình luận


Foodbank là tổ chức được xây dựng như một kho lưu trữ thực phẩm, các nguồn thực phẩm này được kêu gọi đóng góp và phần lớn được thu gom từ nguồn dư thừa trong xã hội nhưng vẫn trong tình trạng tốt để sử dụng. Thực phẩm từ kho Foodbank sẽ được chuyển đến những người cần dùng tại các cơ quan hoặc tổ chức phúc lợi.

Xem thêm →