Tin hoạt động

Foodbank Vietnam

'Tối nay bạn ăn gì' sẽ quyết định tuổi thọ của bạn: Hãy từ bỏ những bữa tối 'tự sát' bằng 4 chữ sau

06/05/2018 | 0 Bình luận


Bạn có tin “chỉ có 1/4 năng lượng của bữa tối dùng để duy trì sự sống, còn lại 3/4 là... dành cho bác sĩ.”Lời ít nhưng ý nhiều, câu nói trên nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa tối đối với sức khỏe. Ăn tối đúng cách sẽ "sống lâu trăm tuổi", ngược lại nếu ăn tối không đúng cách thì bệnh tật sẽ nối đuôi...

Xem thêm →