Tin hoạt động

Foodbank Vietnam

HỖ TRỢ TIÊU THỤ KHOAI LANG NHẬT GIÚP BÀ CON NÔNG DÂN TỈNH GIA LAI

04/03/2019 | 0 Bình luận


Ngân hàng thực phẩm Food Bank cùng Agrinew - mạng nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan ban ngành tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và các đơn vị tại TPHCM tổ chức thu gom khoai lang hỗ trợ bà con nông dân Gia Lai lấy lại vốn.Foodbank cùng Agrinew đồng hành hỗ trợ người trồng khoai lang ở Gia LaiMặc dù đã tới thời vụ thu...

Xem thêm →